Staň se součástí Filson týmu • Více v sekci Kariéra - volná místa zde
FRITERM - E STABILFRITERM - P PLUSFRITERM EA HEATFRITERM FOSOLAREN P EXTRASOLAREN P PLUS
Uzavřené solární systémy Uzavřené solární systémy | Teplonosné kapaliny | Filsonstore
Systémy k přípravě teplé vody Systémy k přípravě teplé vody | Teplonosné kapaliny | Filsonstore
Kolektory Kolektory | Teplonosné kapaliny | Filsonstore
Vakuové kolektory Vakuové kolektory | Teplonosné kapaliny | Filsonstore
Topné systémy Topné systémy | Teplonosné kapaliny | Filsonstore Topné systémy | Teplonosné kapaliny | Filsonstore
Ústřední topení - radiátory Ústřední topení - radiátory | Teplonosné kapaliny | Filsonstore Ústřední topení - radiátory | Teplonosné kapaliny | Filsonstore
Chladicí systémy Chladicí systémy | Teplonosné kapaliny | Filsonstore Chladicí systémy | Teplonosné kapaliny | Filsonstore Chladicí systémy | Teplonosné kapaliny | Filsonstore
Klimatizační systémy Klimatizační systémy | Teplonosné kapaliny | Filsonstore Klimatizační systémy | Teplonosné kapaliny | Filsonstore
Tepelná čerpadla
Sekundární okruhy systémů s nepřímým chlazením Sekundární okruhy systémů s nepřímým chlazením | Teplonosné kapaliny | Filsonstore Sekundární okruhy systémů s nepřímým chlazením | Teplonosné kapaliny | Filsonstore
Potravinářství Potravinářství | Teplonosné kapaliny | Filsonstore Potravinářství | Teplonosné kapaliny | Filsonstore
Mrazírny Mrazírny | Teplonosné kapaliny | Filsonstore Mrazírny | Teplonosné kapaliny | Filsonstore
Pivovary Pivovary | Teplonosné kapaliny | Filsonstore Pivovary | Teplonosné kapaliny | Filsonstore
Zimní stadióny Zimní stadióny | Teplonosné kapaliny | Filsonstore Zimní stadióny | Teplonosné kapaliny | Filsonstore Zimní stadióny | Teplonosné kapaliny | Filsonstore
FRITERM - E STABILFRITERM - P PLUSFRITERM EA HEATFRITERM FOSOLAREN P EXTRASOLAREN P PLUS
Balení 5l / 25l 5l / 25l 5l / 25l 25l 25l
Větší balení na zakázku 60l / 200l / 1000l a větší na zakázku 60l / 200l / 1000l a větší na zakázku 60l / 200l / 1000l a větší na zakázku 60l / 200l / 1000l a větší na zakázku 60l / 200l / 1000l a větší na zakázku 60l / 200l / 1000l a větší
Účinná látka Roztok 1,2-ethandiolu (monoethylenglykol = MEG, který je akutně toxický) Roztok 1,2-propandiolu (monopropylenglykol = MPG) Ethanol Vodný roztok mravenčanu draselného Roztok 1,2-propandiolu (monopropylenglykol = MPG) Roztok 1,2-propandiolu (monopropylenglykol = MPG)
Obsahuje inhibitory koroze ano ano ano ano ano ano
Obsahuje stabilizátory ano ano ano ano ano ano
Obsahuje odpěňovadlo ano ano ano ano
Obsahuje denaturační činidla ano
Obsahuje látky zamezující požití ano ano ne ne
Obsahuje dusitany ano ne ne ne ne ne
Obsahuje fosfáty ne ne ne ne ne ne
Obsahuje aminy ne ne ne ne ne ne
FRITERM - E STABILFRITERM - P PLUSFRITERM EA HEATFRITERM FOSOLAREN P EXTRASOLAREN P PLUS
Zápach bez zápachu bez zápachu lihový zápach bez zápachu bez zápachu bez zápachu
Barva čirá bezbarvá kapalina čirá zelená kapalina čirá modrá kapalina bezbarvá kapalina čirá růžová kapalina čirá modrá kapalina
Toxicita pro člověka ano ne ne ne ne ne
Biologická odbouratelnost ne ano ano ano ano ano
Likvidace sběrna nebezpečného odpadu sběrna nebezpečného odpadu sběrna nebezpečného odpadu sběrna nebezpečného odpadu sběrna nebezpečného odpadu sběrna nebezpečného odpadu
Samovolné utěsnění ne
Těsnění odolná vůči glykolům ano ano ano ano
Běžná pryžová těsnění ano ano ano
Pozinkované materiály / pozinkovaná ocel ne ne ne ne ne ne
Pájka ano ano ne ne ano ano
Hliník ano - omezeně ano ano ne ano ano
Měď ano ano ano ano ano ano
Litina ano ano ano ano ano ano
Plasty ano ano ano ano ano
Ocel ano ano ano ano ano ano
Korozivzdorná ocel ano ano ano ano ano ano
Mosaz ano ano ano ano ano ano
Polymerní materiály trubek ano ano ano ano ano ano
FRITERM - E STABILFRITERM - P PLUSFRITERM EA HEATFRITERM FOSOLAREN P EXTRASOLAREN P PLUS
Uzavřené solární systémy ne ne ano ano
Systémy k přípravě teplé vody ne ne ano
Kolektory ne ne ano
Vakuové kolektory ne ne ano
Topné systémy ano ano ne
Ústřední topení - radiátory ano ano ne
Chladicí systémy ano ano ano
Klimatizační systémy ano ano ne
Tepelná čerpadla ano (dle typu) ano (dle typu) ano
Sekundární okruhy systémů s nepřímým chlazením ano ano
Potravinářství ano ano
Mrazírny ano ano
Pivovary ano ano
Zimní stadióny ano ano ano
Ochrana před poškozením mrazem ano ano ano ano ano ano
Ochrana před poškozením korozí ano ano ano ano ano ano
Zvýšení efektivity chladícího systému ano
Maximální teplota dlouhodobě 240 °C
Maximální teplota krátkodobě 300 °C
Hořlavost nízká nízká vyšší nízká nízká
Odpařivost nízká nízká vyšší nízká nízká nízká
Viskozita při záporných teplotách nízká
Výměnná lhůta 3 až 5 let 3 až 5 let 3 až 5 let 3 až 5 let 5 let 3 až 5 let
Kontrola kapaliny - bod tuhnutí / odpar 1x ročně 1x ročně 1x ročně 1x ročně 1x ročně 1x ročně
Ředění destilovanou vodou ano ano ano ne ne ne
Ředění kvalitní pitnou vodou ano ano ano ne ne ne
FRITERM - E STABILFRITERM - P PLUSFRITERM EA HEATFRITERM FOSOLAREN P EXTRASOLAREN P PLUS
Složení Roztok 1,2-ethandiolu (monoethylenglykol = MEG, který je akutně toxický) s tradičními inhibitory koroze, stabilizátory a přísadami proti požití. Roztok 1,2-propandiolu (monopropylenglykol = MPG) s inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovadlem. Neobsahuje dusitany, fosfáty ani aminy. Roztok obsahuje ethanol, denaturační činidla, látky zamezující požití, stabilizátory proti vodnímu kameni a zejména inhibitory koroze pro většinu konstrukčních kovů tepelných čerpadel a jiných topných systémů. Vodný roztok mravenčanu draselného, inhibitorů koroze, stabilizátorů a pufrů. Neobsahuje fosfáty, dusitany ani aminy. Roztok 1,2-propandiolu (monopropylenglykol = MPG) s inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovadlem. Obsahuje ochrannou přísadu proti náhodnému požití. Neobsahuje dusitany, fosfáty a aminy. Roztok 1,2-propandiolu (monopropylenglykol = MPG) s inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovadlem. Obsahuje ochrannou přísadu proti náhodnému požití. Neobsahuje dusitany, fosfáty a aminy.
Vlastnosti Čirá bezbarvá až nažloutlá kapalina mísitelná s vodou v každém poměru. Chrání systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky. Čirá zelená kapalina bez zápachu, mísitelná s vodou v každém poměru. Friterm P PLUS je netoxický a biologicky odbouratelný. Chrání topné, chladicí i klimatizační systémy před poškozením mrazem, korozními účinky vody při ředění od 1:2 (bod tuhnutí -15°C). Čirá modrá kapalina lihového zápachu, mísitelná s vodou v každém poměru. Friterm EA HEAT je plně biologicky odbouratelný. Kapalina zajišťuje dobrý přenos tepla, má nízkou viskozitu, proto není náročná na typ čerpadla. Chrání kovový materiál před korozí, je použitelný pro všechny typy plastů. Bezbarvá nemrznoucí kapalina s nízkou viskozitou a vysokou tepelnou kapacitou. Kapalina je netoxická, biologicky odbouratelná. Čirá růžová kapalina bez zápachu. Chrání systém před poškozením mrazem a před korozí. Solaren P EXTRA -30°C je netoxický, biologicky odbouratelný. Čirá modrá kapalina bez zápachu. Chrání systém před poškozením mrazem a před korozí. Solaren P PLUS -30°C je netoxický, biologicky odbouratelný.
Použití Friterm E STABIL je koncentrovaná mrazuvzdorná chladicí kapalina klasického složení určená zejména pro všechny typy systémů pro chlazení, vytápění a klimatizace různých budov, objektů i chat. Je úspěšně odzkoušena jako celoroční nemrznoucí náplň ústředních topení – radiátorů. Jako náplň topení se používá ve všech systémech obsahujících plasty, ocel, litinu, měď, mosaz, pájku a v menším množství hliník. Friterm P PLUS je teplonosné, antikorozní médium s nízkým bodem tuhnutí, které je vhodné do všech druhů topných, chladicích i klimatizačních systémů. Při použití v systémech s nuceným oběhem je nutno se řídit pokyny jejich výrobce. Spoje musí být dokonale provedeny neboť Friterm P PLUS obsahuje inhibitory koroze, zamezující tvorbě rzi. Případné netěsnosti se tedy nemohou samovolně utěsnit. Těsnění spojů musí být odolná působení glykolů. Friterm EA HEAT je mrazuvzdorná teplosměnná kapalina s nízkou viskozitou určená pro tepelná čerpadla a chladicí systémy projektované pro použití nemrznoucí kapaliny na bázi ethanolu. Kapalina po příslušném naředění vodou umožňuje snadný přenos získaného tepla ze systému země/voda. Produkt je použitelný pro běžné konstrukční materiály, jako je měď, litina a plasty. Není vhodný na pozinkované materiály a pájku. Produkt lze aplikovat všude, kde je předepsáno použití nemrznoucí kapaliny na bázi lihu – ethanolu. Tedy tam, kde nevadí jeho hořlavost a vyšší opdařivost oproti glykolovým kapalinám. Friterm FO je chladicí kapalina určená pro sekundární okruhy systémů s nepřímým chlazením. Je použitelná do -50°C. Hlavní výhodou kapaliny je nízká viskozita při záporných teplotách, což zvyšuje efektivitu chladicího systému a snižuje tak náklady na jeho provoz. Poskytuje dlouhodobou korozní ochranu běžně používaným konstrukčním materiálům chladicích jednotek, jako je ocel, korozivzdorná ocel, litina, mosaz a měď. Friterm FO nenarušuje běžné polymerní materiály trubek a těsnění, podrobnosti na vyžádání. Kapalina není vhodná pro systémy, kde je použit hliník, pozinkovaná ocel nebo pájka. Využití v potravinářství, mrazírnách, pivovarech, zimních stadionech. Solaren P EXTRA -30° slouží k náplni uzavřených solárních systémů a kolektorů, včetně vakuových. Produkt je určen zejména pro vakuové kolektory vyžadující odolnost vůči vyšším teplotám. Snáší teploty až 240°C, krátkodobě i 300°C. Lze použít v systémech vybavených obvyklým pryžovým těsněním. Není vhodný pro styk s pozinkovanými materiály. Solaren P PLUS -30°C slouží k náplni uzavřených solárních systémů s dlouhodobou výměnnou lhůtou, určených k přípravě teplé užitkové vody. Lze použít v systémech vybavených obvyklým pryžovým těsněním. Není vhodný pro styk s pozinkovanými materiály.
Výměnná lhůta 3 až 5 let (závisí na konstrukci systému, jeho stavu, konstrukčních materiálech a provozních podmínkách). Minimálně jedenkrát ročně se doporučuje kontrola kapaliny – přeměření bodu tuhnutí, doplnění odparu vody. 3 až 5 let (závisí na konstrukci systému, jeho stavu, konstrukčních materiálech a provozních podmínkách). Minimálně jedenkrát ročně se doporučuje kontrola kapaliny – přeměření bodu tuhnutí, doplnění odparu vody. 3 až 5 let (závisí na konstrukci systému, jeho stavu, konstrukčních materiálech a provozních podmínkách). Minimálně jedenkrát ročně se doporučuje kontrola kapaliny – přeměření bodu tuhnutí, doplnění odparu vody. 3 až 5 let (závisí na konstrukci systému, jeho stavu, konstrukčních materiálech a provozních podmínkách). Minimálně jedenkrát ročně se doporučuje kontrola kapaliny – přeměření bodu tuhnutí, doplnění odparu vody. 5 let, dle provozních podmínek až 8 let. Minimálně jedenkrát ročně se doporučuje kontrola kapaliny – přeměření bodu tuhnutí, doplnění odparu vody. 3 až 5 let (závisí na konstrukci systému, jeho stavu, konstrukčních materiálech a provozních podmínkách). Minimálně jedenkrát ročně se doporučuje kontrola kapaliny – přeměření bodu tuhnutí, doplnění odparu vody.
Ředění Friterm E STABIL se používá ředěný destilovanou nebo kvalitní pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. Friterm P PLUS se používá ředěný destilovanou nebo kvalitní pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. Friterm EA HEAT se používá ředěný destilovanou nebo kvalitní pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. Friterm FO se dodává koncentrovaný dle požadavku zákazníka. Solaren P EXTRA -30°C se obvykle používá neředěný. Solaren P PLUS -30°C se obvykle používá neředěný.
FRITERM - E STABILFRITERM - P PLUSFRITERM EA HEATFRITERM FOSOLAREN P EXTRASOLAREN P PLUS