• Sleva
 • Přípravek proti opotřební motoru pro snížení spotřeby oleje Militec-1 original USA 250ml

Přípravek proti opotřební motoru / pro snížení spotřeby oleje Militec-1 original USA 250ml

769 Kč
439 Kč Ušetříte 330 Kč
S DPH
001
Ihned skladem
Prodejna Praha 10 - Uhříněvesosobní odběr • odesílání zásilek
16 ks
Prodejna Brno - Vídeňskápouze osobní odběr
12 ks
Centrální sklad Mstětice / Praha-Východpouze odesílání zásilek
> 20 ks
Externí sklad Militec 1
ano
lze mísit se všemi benzíny, naftou, převodovými oleji syntetickými i minerálními, snižuje tření a teplotu, zvyšuje výkonnost, výrazně snižuje opotřebení, kouřivost a spotřebu oleje, původně vyroben pro vojenská vozidla americké armády, made in USA
 • Na kvalitu dohlíží téměř 200 zaměstnanců Na kvalitu dohlíží téměř 200 zaměstnanců
 • Spolehlivá doprava zboží nebo osobní odběr v prodejně Spolehlivá doprava zboží nebo osobní odběr v prodejně
 • Možnost vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu Možnost vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu
 • Jsme nejsilnějším hráčem na trhu již od roku 1993 Jsme nejsilnějším hráčem na trhu již od roku 1993
 • Největší specializované prodejny autopříslušenství ve střední Evropě Největší specializované prodejny autopříslušenství ve střední Evropě
 • Montáže zakoupeného zboží na počkání od týmu zkušených mechaniků Montáže zakoupeného zboží na počkání od týmu zkušených mechaniků
Militec-1 je plně syntetický produkt nové generace, který je pro své unikátní vlastnosti mnohokrát napodobovaný, ale stále nedostižný ve své učinnosti a komplexnosti použití při eliminaci vzájemného tření kovových dílů motoru a strojních zařízení.

Zdůrazňujeme, že Militec-1 byl úspešně podroben předepsaným testovacím a schvalovacím procedurám v České republice. Přípravek Militec-1 je v ČR atestován a jeho deklarované vlastnosti byly potvrzeny Ústavem paliv a maziv, a. s. Praha.

Tuto novou technologii v ošetřování kluzkých ploch lze bez nadsázky považovat za přelom v technice mazání. Zvýšení ekonomiky provozu a životnosti takto ošetřovaných zařízení zvyšuje spokojenost stávajících uživatelů Militec-1 a přivádí nové zájemce o tuto jedinečnou technologii.

Alfou a omegou dlouhé životnosti strojních zařízení, spalovacích motorů i ostatních mechanismů je nutnost co nejúčiněji eliminovat vzájemné tření kovových dílů ke kterému zákonitě při činnosti těchto zařízení dochází. Mazání kluzných uložení v konstukcích strojů je jedním z hlavních opatření, která umožňují práci mechanismu s přijatelnou účinností a životností.

Praktický význam mazání je obrovský, lze říci, že se zvyšováním parametrů strojů rostou problémy s třením a opotřebením, tedy i mazáním do té míry, že se konstuktéři a výrobci dostávají, až na hranice použitelnosti materiálů. Pro komplexnější pochopení problematiky účinného mazání si připomeňme jak vzniká opotřebení a jak se mu lze bránit. Vzniká téměř výhradně působením ostrých, mikroskopicky vyčnívajících vrcholků na pohled dokonale hladkého povrchu kovových dílů a jejich vzájemným střetem. Konce těchto vrcholků se ulamují a způsobují opotřebení kovů. Současně se uvolňuje i velké množství bodového tepla (až 1800°C), přičemž právě nastává plastická deformace povrchu součástí.

V běžných podmínkách je nejžádoucnějším typem mazání tzv. hydrodynamické mazání, které vytváří mazací klín, na kterém "plave" rotující či klouzající část stroje. Avšak podmínky pro tvorbu mazacího klínu, tj. určitá kritická minimální rychlost, nemusí a také často není dodržena, např. studené starty spalovacích motorů, únik oleje nebo jeho kontaminace apod. (při užití běžných maziv způsobují až 80% celkového opotřebení třecích ploch).

Stupňuje-li se zatížení třecího dílu nebo zmenšuje-li se dále rychlost posuvu třecího dílu, zákonitě dochází i k porušení chránící olejové vrstvy, pak můžeme dospět do oblasti provozní nespolehlivosti, s možností zadření třecí dvojice, tedy havárie třecího dílu.

Použitím přípravku Militec-1 do běžných olejových náplní, dosáhneme zcela ojedinělého jevu, tzn. chemisorpce (též penetrace), která vzniká tam, kde výše uvedené třecí procesy doprovázené vývojem tepla probíhají.

Návod aplikace Militec-1 se váže s kovovým povrchem chemickou reakcí tepla vytvořeného třením. Výsledkem je vyrovnaný, vysoce odolný povrch proti tření, korozi, nezávislý na okolním oleji nebo tuhém mazivu. Dokladem účinnosti takto ošetřených kluzných ploch jsou mimo jiné i výsledky zkoušek, které prováděl Ústav paliv a maziv, a.s. Praha 10, kde se v závěrečném posudku ze dne 25. června 2001 uvádí, že při 5% koncetraci Militec-1 v oleji se snížilo opotřebení až o 56% (wear test), koeficient tření se snižuje v průměru o 20% za určitých podmínek až o 50%.

Militec-1 snižuje tření a teplotu mezi kovovými součástmi

Militec-1 je plně syntetický, chemický produkt s charakteristickou molekulární strukturou, vyznačující se vysokou tepelnou a chemickou stabilitou. Militec-1 se váže s molekulární strukturou kovu ve vrchních vrstvách kovu za pomocichemické reakce, která je podpořena emisí tepla, vytvořeného třením. Vzniká tak významná molekulární vazba mezi Militec-1 a kovem. Výsledkem je vyrovnaný povrch kovové součásti, který je vysoce odolný proti negativním vlivům,spojených se třením součástí. Takto ošetřený, resp. zušlechtěný povrch kovu, je odolný vůči korozi. Militec-1 neobsahuje žádné PTFE (teflony), kovy, fluóry, zinky, disulfidy molybdenu, měď, grafit, atd., taktéž neobsahuje ani chlorovanéparafíny a rozpouštědla. Militec-1 je bezpečný, netoxický, nehořlavý produkt, který neohrožuje životní prostředí ani uživatele. Neobsahuje žádné nebezpečné chemikálie. Nemění elasticitu kovů a působí na bázi syntetických derivátů uhlovodíků, vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností. Je významným antioxidantem.

Militec-1 snižuje tření a teplotu mezi kovovými součástmi
Militec-1 zvyšuje výkonnost

Militec-1 byl vyroben pro použití v armádě USA a poprvé byl certifikován U.S. NAVY v červenci 1989 a schválenpod číslem 89-006 jako produkt, podporující bezpečnost a přežití. Militec-1 plně splňuje náročné požadavky U.S.normy MIL - L - 63460D. Při aplikaci Militec-1 dochází k zušlechťování třecích ploch stěn kovu. Nezanáší olejové mazací kanály ani olejové filtry. Smícháním s mazacími oleji všech druhů vytváří v horních vrstvách kovu zušlechtěnou vrstvu,která odolává značnému mechanickému zatížení a vysoké teplotě. Při studených startech motorů velmi významně snižujetření před náběhem mazadel. Při aplikaci dochází okamžitě k mikromolekulární vazbě s kovem a tím ihned chrání veškeré třecí plochy. Působí tedy ihned po aplikaci.

Militec-1 zvyšuje výkonnost
Militec-1 je mísitelný s oleji minerálními i syntetickými

Militec-1 je mísitelný s oleji minerálními i syntetickými, s naftou, benzíny, všemi převodovými oleji a hydraulickými kapalinami. Militec-1 nemění žádné tolerance mezi mechanickými díly, protože Militec-1 zušlechtí kov takovým způsobem, že se sám stává součástí kovu, doplňuje jeho krystalickou mřížku. V okamžiku, kdy se Militec-1 stane součástí kovu, kompaktnost povrchu tohoto kovu se dramaticky posílí. Výsledkem tedy je, že molekulární struktura kovu na povrchu je kompaktnější, doplněná a posílená. Povrchy kovů (třecích ploch) pak pracují spolehlivěji, generují méně tepla. Výsledkem je, že kovové části, na něž byl aplikován Militec-1, zůstávají dlouhodobě zušlechtěné, bez toho, aby na kovech(třecích plochách) narůstala jakákoliv vrstva, která by měla negativní vlastnosti na tolerance, jako různé teflony a keramika, atd.

Militec-1 je mísitelný s oleji minerálními i syntetickými
Zkoušky vlivu Militec-1 na životní prostředí

Již v březnu 1989 proběhly zkoušky vlivu Militec-1 na životní prostředí ve zdravotním a výzkumném centru U.S.NAVY, s cílem posoudit použití Militec-1 na amerických ponorkách. Po ukončení zkoušek byl Militec-1 schválen pro vnitřní použití v ponorkách (strojní zařízení, kde jsou vyžadovány vysoké zdravotní a technické standardy). V roce 1992 schválila zvláštní komise General Motors použití Militec-1 ve svých výrobních procesech.

Zkoušky vlivu Militec-1 na životní prostředí
Výhody přípravku Militec-1
 • snižuje tření a teplotu mezi kovovými součástmi
 • zvyšuje výkonnost, působí neustále po aplikaci na kovový povrch
 • snižuje opotřebení a termální rozklad
 • šetří energii a součásti při startování ve všech teplotních podmínkách
 • nesnižuje viskozitu oleje
 • zůstává impregnován uvnitř kovových součástí i při výměně olejového média, a to i v případě, že olejové médium je kontaminováno palivem a produkty provázejícími spalování
 • při aplikaci nedochází ke změně tolerancí (nenavrstvuje se na kovy)
 • chrání před kyselými sloučeninami, laky, kontaminujícími látkami a před vším, co negativně ulpívá na kovech
 • zvyšuje životnost třecích součástí všech typů motorů, všech typů převodovek, posilovačů, čerpadel a hydraulických systémů
Výhody přípravku Militec-1
Vybraní významní uživatelé používající Militec-1 déle jak pět let
 • ABB Power Equipment
 • AIRCO Industries
 • Canon USA
 • Caterpillar
 • město Chicago
 • město York
 • Municipal Water Department
 • Colt
 • Colemman Electric Generators
 • Detroit Diesel Co. Corporation
 • Dupont
 • Exxon Corporation
 • General-Motors Buick Oldsmobile Cadillac
 • General-Motors Chevrolet
 • General-Motors Pontiac
 • Hawaiian Electric
 • Homelite Pumps
 • James River Corporation
 • Juki Union Standard
 • Maryland State Police
 • McDonnell Douglas
 • Mercedes Benz-Brazil
 • Michelin Tire Co.
 • Pennsylvania State Police
 • Potomac Electric Power Company
 • Shell Chemicals
 • Siemens
 • Toyota-Japan and Thailand
 • Uncle Ben’s
 • Union Carbide
 • U.S. Army and NAVY
 • Washington Metro
 • Boeing
 • NASA
 • Mc Donnell Dougles
 • FBI
 • DEA
 • CIA
 • SNCF / TGV francouzské státní železnice
Vybraní významní uživatelé používající Militec-1 déle jak pět let
Míchatelnost Militec-1

Militec-1 můžete mísit se všemi benzíny, naftou, převodovými oleji syntetickými i minerálními, všemi tekutinami používanými v různých typech hydraulických systémů, vazelínami.

 • Automobily
 • motory (benzínové, naftové: 50-60 ml na 1l oleje, opakujte každých 20.000 km nezávisle na počtu výměn oleje)
 • převodovky (normální a automatické: 125 ml na náplň, aplikujte každých cca 50.000 km)
 • diferenciály: 50-60 ml na náplň, opakujte každých cca 50.000 km
 • posilovače řízení: 30 ml na náplň, opakujte každých cca 50.000 km
 • kompresor klimatizace: 15 ml při každé výměně náplně
 • ložiska kol: naneste tenkou vrstvu před aplikací vazelíny
 • dvoutaktní motory: přidejte 40 ml do 1l oleje, který se přidává do benzínu u dvoutaktního motoru
 • Lodní motory
 • u benzínových a naftových motorů postupujte obdobně jako u automobilů
 • převodovky: přidejte 125 ml na sezónu (benzínový motor), 30 ml na 1l oleje každých 700 hodin provozu (naftový motor)
 • přídavné lodní motory: 45 ml na 1l oleje na sezónu
 • Průmyslové použití
 • převodové skříně, hydraulické pohony a redukční převody: 30 ml na 1l prvotního maziva, opakujte po 50.000 km nebo 1000 hodinách provozu
 • vzduchové kompresory: 30 ml na 1l prvotního maziva, opakujte při každé výměně maziva nebo po 1000 hodinách
 • chladící zařízení a klimatizační jednotky: 8 ml na 1t chladícího média
 • hydraulická zařízení (traktory, bagry, zdvihače, atd.): 250 ml na 20 l hydraulické kapaliny po každých 1000 hodinách provozu
 • práce s kovem: naneste tenkou vrstvu na kovový povrch při řezání vnitřních a vnějších závitů, prorážení, protahování, honování, soustružení, vrtání apod.
 • ošetřování řetězů: naneste tenkou vrstvu na kov
 • Střelné zbraně
 • Zbraň rozeberte, vyčistěte hlaveň a mechanismus odmašťovacím rozpouštědlem (po prvním použití Militec-1 se odmašťování již neopakuje). Naneste Militec-1 do hlavně i na ostatní kovové části zbraně, po několika výstřelechotřete zbraň do sucha. Militec-1 sníží tření, podstatně zlepší funkčnost mechanismu, snižuje opotřebení a korozi, zamezuje usazování uhlíku, olova a ostatních nečistot, zvýší úsťovou rychlost střely o 1 m za vteřinu a přesnost střelby až o 11 %. Aplikace se opakuje po 1000 výstřelech. Shora uvedený postup zopakujte před dlouhodobým uskladněním zbraně.
Míchatelnost Militec-1
001

Parametry

Objem
250ml
Odpovídá normám
MIL-L-63460D

Přidat hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Požadovaná pole jsou označena*

Ostatní kupují také

Doprava zdarma

u některých položek

100% garance vrácení peněz

do 14 dní bez udání důvodu

Dárek zdarma

u vybraného sortimentu

Odborník na telefonu

Po-Pá 9-18h